ترمینال پیچی سری ارت سایز ۳۵ (RET35)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : ارت - سطح مقطع(mm2) : ۳۵ - نوع ورودی: : سیم گیر

۱۰ %
تخفیف

۴۳,۱۷۵ تومان

۳۸,۸۵۸ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سری ارت سایز ۱۶ (RET16)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : ارت - سطح مقطع(mm2) : ۱۶ - نوع ورودی: : سیم گیر

۱۰ %
تخفیف

۲۷,۰۱۵ تومان

۲۴,۳۱۴ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سری ارت سایز ۱۰ (RETN10)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : ارت - سطح مقطع(mm2) : ۱۰ - نوع ورودی: : سیم گیر

۱۰ %
تخفیف

۲۰,۲۳۰ تومان

۱۸,۲۰۷ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سری ارت سایز ۶ (RETN6)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : ارت - سطح مقطع(mm2) : ۶ - نوع ورودی: : سیم گیر

۱۰ %
تخفیف

۱۷,۹۳۵ تومان

۱۶,۱۴۲ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سری ارت سایز ۴ (RETN4)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : ارت - سطح مقطع(mm2) : ۴ - نوع ورودی: : سیم گیر

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۷۹۰ تومان

۱۴,۲۱۱ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سری ارت سایز ۲.۵ (RETN2.5)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : ارت - سطح مقطع(mm2) : ۲.۵ - نوع ورودی: : سیم گیر

۱۰ %
تخفیف

۱۲,۵۵۵ تومان

۱۱,۳۰۰ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۱۵۰ (RTP150)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی - سطح مقطع(mm2) : ۱۵۰ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 309 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۲۱۹,۷۲۰ تومان

۱۹۷,۷۴۸ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۹۵ (RTP95)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی - سطح مقطع(mm2) : ۹۵ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 232 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۱۱۵,۱۲۵ تومان

۱۰۳,۶۱۲ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۷۰ (RTP70)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی - سطح مقطع(mm2) : ۷۰ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 192 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۵۹,۵۳۰ تومان

۵۳,۵۷۷ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۵۰ (RTP50)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۵۰ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 140 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۴۵,۱۹۵ تومان

۴۰,۶۷۶ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۳۵ (RTP35)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۳۵ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 124 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۲۶,۸۹۰ تومان

۲۴,۲۰۱ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۲۵ (RTP25)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۲۵ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 96 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۱۵,۴۰۰ تومان

۱۳,۸۶۰ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۱۶ (RTP16)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۱۶ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 76 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۱۳,۰۱۰ تومان

۱۱,۷۰۹ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۱۰ (RTP10)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۱۰ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 57 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۶,۶۸۵ تومان

۶,۰۱۶ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۶ (RTP6)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۶ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 41 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۵,۵۰۵ تومان

۴,۹۵۴ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۴ (RTP4)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۴ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 32 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۴,۲۳۰ تومان

۳,۸۰۷ تومان

جزئیات کالا

ترمینال پیچی سایز ۲.۵ (RTP2.5H)

مشخصات عمومی شرکت سازنده : رعد الکتریک
ویژگی های فنی رنگ : طوسی, آبی, قرمز, زرد, سبز, قهوه ای, مشکی - سطح مقطع(mm2) : ۲.۵ - نوع ورودی: : سیم گیر - قابلیت تحمل جریان(A): : 24 آمپر

۱۰ %
تخفیف

۲,۹۳۰ تومان

۲,۶۳۷ تومان

جزئیات کالا